Skip to main content
Personal Coaching

Personal Coaching

Binnen de topsport kijkt niemand ervan op als een talent een personal coach in de arm neemt om hem te begeleiden bij zijn loopbaan.

In het bedrijfsleven was dit echter lange tijd taboe. Wie op zijn werk een persoonlijke begeleider nodig had, kreeg vrijwel meteen een brevet van onbekwaamheid opgeprikt. Maar tijden veranderen. De personal coach, een fenomeen dat in de Verenigde Staten al veel langer bekend is, rukt gestaag op in het Nederlandse bedrijfsleven.
Zowel binnen directies en raden van bestuur, als op de werkvloer. 'Coaching werkt', zo reageert Linda Houthoff, directeur-eigenaar van Houthoff Training en Coaching in Den Haag op de vraag waarom de populariteit van coaching groeit. 'Een coach traint mensen op individuele basis, waardoor het rendement aanzienlijk hoger is dan tijdens groepstrainingen. Een telefoniste bijvoorbeeld heeft meer baat bij een individuele communicatieve training van een coach, dan dat ze zich inschrijft voor een standaardcursus.' Een coach is dan ook meer dan een begeleider alleen. Hij of zij is in feite een persoonlijke trainer die op individuele basis trainingen op maat verzorgt. De duur van een coachingstraject varieert. Houthoff: 'Soms is dat vier maanden, soms een jaar. De frequentie gemiddeld een bezoek per twee weken.'

De ideale coach

Aan P&O'ers wordt steeds vaker gevraagd of ze kunnen helpen een keuze te maken uit het groeiende aanbod van coachingsdiensten. Dit is echter geen de eenvoudige opgave. Want: zoveel zielen, zoveel coaches en een personal coach kan voor talrijke doeleinden en medewerkers worden ingezet. Bovendien moet het ook nog eens 'klikken' tussen hem en de betreffende medewerker. En een personalcoach die de plank misslaat, kan een averechtse werking hebben op het functioneren van de persoon in kwestie. Mede omdat eenieder die dat wil immers een bordje 'personal coach' naast zijn deur kan hangen en het beroep naar hartelust kan uitoefenen. Als het aan de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Nobco) ligt, komt aan dit laatste overigens spoedig een einde.
'Op dit moment bestaat er nog geen kwaliteitskeurmerk voor coaches, maar daar wordt door ons hard aan gewerkt', aldus voorzitter Alex Engels. Wel heeft de Nobco een beroepscode opgesteld waar coaches die zijn aangesloten bij deze vereniging zich aan dienen te houden en kunnen beroepscoaches zich bij de Nobco laten registreren. Ze dienen dan wel aan bepaalde eisen te voldoen. Engels: 'Geregistreerde coaches moeten een gedegen coachopleiding hebben gevolgd en minstens aantoonbare werkervaring hebben, verdeeld over minimaal vijf opdrachtgevers.’

Hoe kies je een coach?

De vraag die blijft is: hoe te kiezen uit het grote aanbod van coaches? Om ervoor te zorgen dat de juiste personal coach in huis wordt gehaald, is het zinvol om in ieder geval de volgende punten in ogenschouw te nemen.

 • Wat kun je van de personal coach verwachten? Zodra je dat weet is het mogelijk de gewenste kennis, vaardigheden en persoonlijkheid in kaart te brengen.
 • Is er een ‘match’ tussen coach en ‘coachee’? De enige manier om dit te achterhalen is om de coach persoonlijk voor te stellen aan de te coachen medewerker. Het oordeel van deze laatste telt daarbij uiteraard het zwaarst. Immers, als de medewerker in kwestie geen vertrouwen heeft in de coach, is het traject gedoemd te mislukken.
 • Is de personal coach aangesloten bij een groep of onderneming of werkt hij alleen? Eenpitters hebben als nadeel dat zodra zij uitvallen er geen achterban is die de continuïteit van het coachingstraject kan garanderen. En mocht de ‘match’ bij nader inzien toch niet zo succesvol zijn, dan heeft een bureau de mogelijkheid om eventueel een andere coach in de strijd te werpen.

Wat moet een personal coach kunnen?

Een personal coach moet:

 • empathisch zijn;
 • goed kunnen luisteren;
 • kunnen stimuleren en prikkelen;
 • confronterende vragen stellen;
 • gedachten goed kunnen verwoorden;
 • over levenswijsheid beschikken;
 • ervaring hebben met organisaties en de betreffende problematiek of

onderwerpen;

 • structuur kunnen aanbrengen;
 • een nieuw referentiekader kunnen bieden;
 • maatwerk kunnen leveren;
 • gezag uitstralen.