Skip to main content
Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding is ‘in’ en dat is logisch: er gebeurt op dit moment zo veel in organisaties en bedrijven dat een hecht en goed functionerend team eigenlijk een must is. Van alle kanten duiken bedreigingen op zoals een teruglopende orderportefeuille, fusies, winstwaarschuwingen en faillissementen van bedrijven die recent nog solide leken. Voor leidinggevenden en hun teamleden is het een uitdaging om zich zo te profileren dat ze voor de klant een aantrekkelijke partner vormen waar ze graag mee in zee gaan. Binnen die uitdaging vormt teamwork de kurk waar het succes van deze uitdaging op drijft!

Zoekmachines

Wanneer u de term ‘teambuilding’ als zoekwoord opgeeft bij de zoekmachines op internet, komen de prachtigste sites te voorschijn. Wat dacht u van fietsen in een wielerploeg, vechten met de ME of abseilen boven een snelstromende rivier? Wellicht als bedrijfsuitje prima inzetbaar. Maar wilt u echt uw team verstevigen, dan lijkt het mij zinniger dat u als organisatie eerst het doel van de teambuilding bepaalt en er daarna de geschikte middelen bij zoekt, in plaats van andersom.

Bovendien bestaat niet ieder team uit jonge mensen met een prima conditie die een sportieve uitdaging graag aangaan. In de meeste teams zitten jongeren én ouderen, validen en minder validen, die samen synergie met hun team willen bereiken.

Wanneer is teambuilding zinnig?

Teambuilding is een prima middel om vergroting van effectiviteit en samenwerking te krijgen in een team. Teambuilding werkt met andere woorden goed wanneer u als team:

 • een visie wilt ontwikkelen voor de komende jaren;
 • meer betrokkenheid en onderling begrip wenst;
 • een meer open communicatiesfeer nastreeft;
 • een andere werkwijze wilt implementeren;
 • obstakels die van invloed zijn op de sfeer en de samenwerking aan de oppervlakte wilt brengen;
 • meer helderheid over ieders ‘rol’ in de groep wilt en de effectiviteit van die rollen wilt toetsen;
 • elkaar beter wilt leren kennen omdat bijvoorbeeld een aantal afdelingen zijn samengevoegd.

Aandachtspunten bij het zoeken
naar geschikte teambuilding

Wat zijn aandachtpunten bij het zoeken van de geschikte teambuilding?

 • Wanneer u als team een paar dagen met elkaar aan de slag wilt, is een externe facilitator van groot belang. Een onbevooroordeelde buitenstaander met verstand van zaken kan door de bomen het bos zien en u op vakkundige wijze naar uw doelen loodsen.
 • Belangrijk is dat zij/hij zorgt voor vertrouwen in de groep en voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat een ieder gehoord wordt.
 • Van belang is ook dat alle programmaonderdelen goed geëvalueerd worden en dat de deelnemers handreikingen krijgen voor verbetering.
 • De facilitator brengt evenwicht in de meer ontspannende en de meer inhoudelijke onderdelen.
 • Het is van wezenlijk belang voor het slagen van een teambuilding om vooraf heel goed na te gaan wat u er als organisatie precies mee wilt bereiken. Wilt u een lang slepend conflict bespreekbaar maken en zoekt u naar een werkbare oplossing, of wilt u een meerjarenplan vaststellen?
 • De facilitator kan u helpen uw doelen zo precies mogelijk boven tafel te krijgen. Alleen zo kunt u na afloop meten of de vooraf gestelde doelen ook gehaald zijn. Als het doel duidelijk is, kan het programma met de middelen ingevuld worden. Voor welk programma u ook kiest, het is van groot belang dat een ieder zijn persoonlijke leerpunten eruit kan distilleren, gelinkt naar de dagelijkse praktijk.
 • Zo laat ik zelf aan het eind van iedere teambuilding de groep haalbare doelen uitspreken. Hiervoor beantwoorden zij een aantal vragen op proces en inhoudelijk niveau. De antwoorden presenteren we plenair. Daarbij staat centraal: ‘Wat hebben we als team nodig om de hier geformuleerde doelen op het werk te realiseren?’ Aan het eind vertalen we de ervaringen en voornemens van de teambuilding in een slotdocument. Dit document dient als fundament om bijvoorbeeld de onderlinge communicatie en samenwerking van de organisatie verder uit te kunnen bouwen.
 • Het is ook belangrijk om een tijdschema af te spreken zodat de prioriteit van de verbeterpunten duidelijk is. Handig is bijvoorbeeld om de verbeterpunten na enige maanden weer onder de aandacht te brengen door deze punten per post naar de deelnemer van de teambuilding te sturen.
 • Het is dus van belang dat de keuze voor een bepaald teambuilding-programma goed aansluit bij de status-quo van een team.
 • Een teambuilding kan qua tijdsverdeling variëren. Zo is een aftrap van een dagdeel mogelijk, waarin men kennismaakt met de facilitator(s) en waarin het team een aantal oefeningen doet die de sfeer bepalen voor de teambuilding. De uiteindelijke teambuilding dient dan op korte termijn te volgen, anders is het effect alweer weggeëbd.
 • Mijn ervaring is dat een teambuilding van drie dagen met een gedeeltelijk avondprogramma dermate intensief is dat de sfeer goed vastgehouden wordt; vaak levert de derde dag (meestal alleen een afsluitend ochtendprogramma) dan de meeste concrete resultaten op.

Tot slot: waar u ook voor kiest; ga voor kwaliteit. Een geslaagde teambuilding geeft naast echte meerwaarde de deelnemers het gevoel dat het bedrijf in hen investeert. Een investering die zij dubbel en dwars waard zijn.