Skip to main content

Coaching

Wat is coaching?
Coaching is een individueel traject, bedoeld om uw (zakelijke) vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en door u in uw eigen spiegel te laten kijken. Zo krijgt u greep op uw eigen leven en komt u meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer.
Coaching betekent vooral de juiste vragen stellen die u prikkelen tot zelfonderzoek. Door coaching maakt u als het ware even een pas opzij. De ene keer kijkt u tijdens de coachingsgesprekken samen met de coach op een afstand naar uw eigen handelen, ideeën en visie. Dan weer zit u midden in een vraagstuk waarbij u samen op zoek gaat naar een passend antwoord.
Tijdens de gesprekken maken we soms ook gebruik van het naspelen van bepaalde situaties, het invullen van vragenlijsten, tests of persoongerichte oefeningen. Na iedere afspraak krijgt u opdrachten mee om verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppelt u het volgende gesprek terug en waar nodig gaan we nog verder ‘fijnslijpen’.
De manier waarop u zaken en gedrag anders gaat aanpakken moet bij u passen, het zijn immers geen kunstjes, maar u maakt het u eigen in de loop van de coaching.

In principe kan iedere medewerker van de directie tot de uitvoerend medewerker in aanmerking komen voor coaching. Het is wel belangrijk dat u gemotiveerd bent en bereid bent naar uzelf te kijken.

Linda

Voordelen van coaching
Het voordeel van coaching is dat u de unieke aandacht krijgt voor die aspecten waar u uzelf verder in wilt ontwikkelen. Coaching gebeurt op een wijze die past bij u en uw manier van leren en… op een tijdstip en een locatie die u uitkomen. 
Coaching gebeurt of bij u op het werk in de spreekkamer of op kantoor bij de coach. En er is altijd wel een coach van ons bureau bij u in de buurt, aangezien onze coaches verspreid over Nederland werken.

Onze ervaring is dat eenieder die gecoacht wordt, in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doormaakt, waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zijn.

Persoonlijke coaching is helemaal op maat voor uw leerdoelen.
Bij persoonlijke coaching kunt u niet onderuitzakken of de leerstof langs u heen laten gaan. U wordt constant geprikkeld om verder te gaan. U hebt de tijd om uw leerpunten op uw eigen manier te onderzoeken en u eigen te maken. Het terugkoppelen van uw successen en de punten die nog niet goed aanvoelen, geeft de mogelijkheid om gericht verder te gaan in het leerproces.

Vormen van coaching
Bij Houthoff kunt u terecht voor diverse vormen van coaching, te weten:

 • Personal coaching
  In dit traject staan wij stil bij uw persoonlijk functioneren en de mogelijkheden tot verandering. Door het ontdekken en ontwikkelen van uw eigen talenten en vaardigheden krijgt u meer grip op uw handelen en neemt uw doelgerichtheid toe.
  Lees verder ... 
 • Managementcoaching
  Geschikt voor leidinggevenden die bijvoorbeeld een meer coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen of meer zicht willen krijgen op hun sterke en minder sterke kanten, hun kernkwaliteiten en valkuilen.
  Lees verder ... 
 • Loopbaancoaching
  U wilt via een talentenonderzoek antwoord krijgen op uw carri?revragen. Aanleiding is bijvoorbeeld een (interne) reorganisatie, het bereiken van het glazen plafond, nieuwe werkwijzen of functie of herbezinning op de eigen loopbaan.
  Lees verder ... 
 • Teamcoaching
  Vragen die kunnen spelen zijn onder meer: hoe krijg ik nieuw elan binnen mijn team, hoe kunnen wij een open communicatiesfeer bevorderen en hoe kunnen wij als team omgaan met veranderingen?
  Lees verder ... 
 • Executive coaching
  Voor directieleden, ondernemers of topmanagers die extern een sparring partner zoeken om hun ervaringen te delen. De coaches bieden u een combinatie van inspiratie, ervaring, expertise, structuur en een klankbord.
  Lees verder...

Werkwijze coaching
Eerst komen wij u vrijblijvend en kosteloos een coach voorstellen. Wij hechten er belang aan dat het ‘klikt’ tussen u en uw coach.
Een vertrouwensband is immers een voorwaarde voor een goede samenwerking tijdens de coaching. Klikt het niet, dan stellen we u een andere coach voor.
Daarna verwoorden we de doelen, de aanpak en de te verwachte resultaten in een schriftelijk voorstel. Indien u en uw organisatie zich hierin kunnen vinden, kan de coaching middels een opdrachtbevestiging van start gaan en maken we een eerste afspraak.

De vervolgafspraken plannen we per keer, zodat er voldoende tijd is om uw leerpunten in de praktijk te brengen. Een gemiddeld coachingstraject duurt vier à vijf maanden. Mocht het wenselijk zijn hiervan af te wijken, dan kan het traject opgerekt worden.
Aan het einde van een coachingstraject evalueren we het coachingstraject en de afgesproken resultaten.