Skip to main content

Het financiële rendement van coaching

HR-managers, afdelingshoofden en directie vragen mij regelmatig wat een coachingstraject nu eigenlijk kost. Op mijn antwoord volgt dan soms de reactie: ‘Nou, dat kost nog behoorlijk wat’. Natuurlijk moet je als opdrachtgever nu meer dan ooit op de kosten letten, ook bij het inhuren van een coach.
Maar minstens zo gerechtvaardigd is de vraag: wat levert de inzet van een coach ons bedrijf op?
Dit leidt rechtstreeks tot de vraag: hoe meet je het rendement van coaching?

Uit onderzoek van Universiteit Twente in samenwerking met de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en de Commissie Coaching van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) is gebleken dat de meeste bedrijven een coach inzetten op thema’s als organisatieontwikkeling, communicatie, competentieontwikkeling, loopbaanontwikkeling, leidinggeven, persoonlijk leiderschap, integratie en outplacement.

Beter functioneren
Verder blijkt uit het onderzoek dat organisaties coaching vooral inzetten wanneer er iets aan de hand is. Iemand functioneert bijvoorbeeld niet optimaal, zijn kwaliteiten komen niet uit de verf of hij mist opdrachten omdat hij niet goed kan aansluiten bij zijn gesprekspartners. Een medewerker of manager kan zich in zo'n situatie niet voor de volle 100 procent inzetten voor de organisatie, maar misschien slechts voor 70 procent.
Coaching, zo blijkt uit het onderzoek, heeft niet alleen op de korte maar ook op de lange termijn effect. Als je eenmaal effectief kunt communiceren of succesvol kunt acquireren, dan leer je dat niet meer af.

Pure winst
Het eerste jaar al wordt het rendement zichtbaar van de coaching van een medewerker. Punten die versterking behoeven worden aangepakt, talenten van medewerkers effectiever en efficiënter ingezet voor de organisatie. Al snel vertaalt zich dat ook naar financieel rendement. Door coaching gaat een medewerker gemiddeld 10 procent beter functioneren.
Een snelle berekening wijst uit dat wanneer een medewerker door middel van coaching slechts 5,5 procent beter gaat functioneren de investering in het eerste jaar al terugverdiend is. Bij een manager is dat zelfs bij 3,1 procent verbetering al het geval.
Dat betekent dat elke procent rendement die we méér bereiken pure winst is. Daar profiteert niet alleen de opdrachtgever van, maar ook de medewerker zelf en het bedrijf. Wanneer je coaching dan ook beschouwt als een product dat levenslang rendement oplevert, praat je over een duidelijke win-win situatie voor opdrachtgever én de medewerker.

Rekent u met ons mee?
Twee rekenvoorbeelden van de terugverdientijd voor coaching.

Voorbeeld 1. Medewerker
De gemiddelde personeelskosten van een medewerker liggen rond de € 30.000, -. De kosten van een coachingstraject bij een medewerker bedragen voor een kort traject van zes bijeenkomsten
€ 1.685,-. Bij een verbetering van het functioneren van 5,5 procent is deze investering in één jaar terugverdiend. Op de lange termijn levert de investering u als werkgever natuurlijk geld op. Als u uitgaat van een gemiddelde verbetering van 10 procent in het eerste jaar, betekent dit na verrekening van de coachingskosten een opbrengst van € 1.325,- .

Voorbeeld 2. Manager
Een manager kost het bedrijf gemiddeld € 60.000,- per jaar. Bij een verbetering van de performance van de manager door coaching met 3,1 procent is de financiële investering in het eerste jaar terugverdiend. Bij een manager is er sprake van een grotere terugverdienfactor. Als de leidinggevende 10 procent beter gaat functioneren dan voorheen, verdient u het eerste jaar al
€ 4.140,-. (de kosten van de coaching zijn al met dit bedrag verrekend). Rekent u eens uit wat dit betekent na vijf jaar!

Meten is weten
Hoe kun je meten of een medewerker inderdaad beter is gaan functioneren door de coaching?
Aan de start van ieder coachingstraject bij Houthoff staat in het coachingsvoorstel duidelijk omschreven wat de doelen én de beoogde resultaten zijn. Indien wenselijk start het traject met een test waarvan de resultaten mede het startpunt van de coaching zijn: een soort nulmeting.
Na afloop van het coachingstraject zijn er verschillende mogelijkheden om de resultaten te meten.

  1. De evaluatie met zowel de medewerker als de opdrachtgever. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk omschreven wat de medewerker heeft geleerd, welke vaardigheden zijn ontwikkeld en welke inzichten er zijn verkregen.
  2. De vinger aan de pols houden. Het is verstandig om na verloop van tijd te checken of de medewerker inderdaad betere verkoopresultaten boekt, of de manager zijn medewerkers écht aanspreekt op gemaakte afspraken, of de directie op tijd de benodigde cijfers ontvangt, enzovoort.
  3. Het monitoren van de verzuimcijfers van de gecoachte medewerker.
  4. Het zo precies mogelijk meten van de productiviteit en van concrete resultaten waar afspraken over zijn gemaakt.

Is coaching duur? Dat hangt ervan af… Als de kwaliteit van uw bedrijfsvoering omhoog gaat, uw omzet stijgt en uw klantenbestand groeit dankzij de coaching van medewerkers, is de coaching elke euro dubbel en dwars waard.

Ton Olijve & Linda Houthoff