Skip to main content

Re-integratie

Re-integratie is er altijd op gericht om er alles aan te doen een werknemer die is uitgevallen weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Om dit te bewerkstelligen, zijn er in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter twee trajecten/sporen mogelijk:

  1. Re-integratie eerste spoor – Uw werknemer gaat weer bij u aan de slag, soms in een nieuwe of aangepaste functie.
  2. Re-integratie tweede spoor – Uw werknemer kan niet meer bij u in de organisatie terugkeren. Hij/zij moet op zoek naar ander werk bij een andere werkgever.

Houthoff is een gespecialiseerd re-integratiebedrijf in Den Haag voor 2e spoor-begeleiding.

Wat biedt Houthoff? 

22 jaar biedt Houthoff professionele begeleiding van werk naar ander werk, met speciale aandacht voor het tweede spoor.

. Wij kennen als geen ander de arbeidsmarkt in Den Haag en omgeving en hebben daar ook ons netwerk.

Wij zijn een hands-on bureau en een betrouwbare samenwerkingspartner. Bij ons treft u geen wachtlijsten. We schakelen snel en uw medewerker werkt altijd met een vaste coach. Onze coaches zijn erop gericht uw medewerker deskundiger te maken in het zoekproces naar ander werk. Daarnaast verstevigen zij het zelfvertrouwen van de kandidaat door aanmoediging en te focussen op wat hij/zij wél kan. Als laatste vormt de coach een klankbord en is hij/zij een gewetensvolle adviseur.

  • Ons traject kenmerkt zich door maatwerk. Wij starten altijd met de informatie die u verstrekt over uw medewerker. Is het eerste spoor afgerond, welke functie heeft deze medewerker en wat is zijn/haar situatie?
  • Naar aanleiding van deze informatie zoeken wij een passende coach die een kennismakingsgesprek met uw medewerker regelt. Wij hechten er belang aan dat het ‘klikt’ tussen uw medewerker en de beoogde coach. Een vertrouwensband is immers een voorwaarde voor een goede samenwerking. Klikt het niet, dan stellen we een andere coach voor aan uw medewerker.
  • Naar aanleiding van dit gesprek doen wij u een passend voorstel: een plan van aanpak met daarin de doelen en de te verwachte resultaten. In een opdrachtbevestiging worden afspraken tussen u en Houthoff vastgelegd.
  • Het traject is vaak een mix van individuele loopbaangesprekken, het doen van testen en/of een assessment, waar nodig deelnemen aan een groepstraining bij Houthoff – denk aan een sollicitatietraining of een assertiviteitscursus – en het opstellen van een sollicitatieplan. Er is ondersteuning bij het voeren van netwerk-en sollicitatiegesprekken, het samenstellen van een adequaat CV en het schrijven van sollicitatiebrieven. Daarnaast zijn wij kundig in het jezelf profileren via sociale media, een belangrijk kanaal om een baan te verwerven. Tot slot beschikt Houthoff over een uitgebreid netwerk waar de kandidaat van kan profiteren.
  • We starten echter elk traject met het opmaken van de balans en het verwerken van de situatie zoals die is. Het verlies van de huidige functie en de daaruit ontstane gevolgen komen daarbij aan bod. Onze ervaring leert dat uw medewerker door deze gerichte aandacht beter in staat is afstand te nemen van het verleden en zo zijn blik weer kan richten op de toekomst.
  • Nazorg is ook onderdeel van het traject. Uw medewerker gaat weer aan de slag. Gedurende de proeftijd bij de nieuwe organisatie vindt het evaluatiegesprek plaats. Dit gesprek is gericht op een zorgvuldige inbedding in de nieuwe situatie.