Skip to main content

Communiceren met resultaat

Contact maken op de werkvloer doen we dagelijks vele malen, soms zelfs zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Niet alleen door met een ander te praten, maar bijvoorbeeld ook door de ander aan te kijken, door lichaamstaal.
In deze zakelijke contacten kunnen zich storingen voordoen, er ontstaan gemakkelijk misverstanden als we elkaar niet begrijpen of niet durven contact te maken.

communiceren met resultaat

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor u als manager of medewerker indien u zich duidelijk(er) wilt uitdrukken en uw communicatieve vaardigheden verder wilt ontwikkelen.

Herkent u zich in de volgende situatie?

  • U kunt uw gedachten en mening niet goed onder woorden brengen;
  • In overlegsituaties komt u niet altijd goed ‘uit de verf’;
  • U wilt een gelijkwaardige gesprekspartner zijn;
  • Het ontbreekt u vaak aan de juiste communicatieve vaardigheden.

 

Als u meer invloed wenst in uw manier van communiceren op het werk, dan is deze communicatietraining een waardevolle investering.

Wilt u nagaan hoe u nu communiceert, doe dan eerst de communicatietest.

Houthoff biedt deze training aan in de vorm van: