Skip to main content

Teambuilding

TEAMBUILDING
Teambuilding betekent het samenvoegen van talenten in een team die elkaar aanvullen en versterken zodat er ‘synergie’ ontstaat. De uitdaging ligt in de vraag: ‘welke factoren bepalen het succes van mijn team?’
Teambuilding wordt ingezet als middel om de effectiviteit en de onderlinge binding van een (nieuw) team te versterken.
Houthoff hanteert voor teambuilding geen standaardaanpak voor uw vraag. Maatwerk is immers onze kernkwaliteit.
Bij teambuilding gaan wij in het voortraject samen met u aan de slag; wat speelt er precies, waar liggen de knelpunten en wat is het gewenste eindresultaat. Hierna presenteren wij u een voorstel. De ene keer is dat een kortlopende intensieve training, de andere keer een uitgebreider traject.

Teambuilding

Voorbeeld van een teambuilding
Om u een beeld te geven wat een teambuilding kan inhouden is hieronder het volgende item uitgewerkt:

Het vergroten van de meerwaarde van het team door het versterken en verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking.

We gaan tijdens de teambuilding aan de slag met name de volgende vragen en leerpunten:

Communiceren

 • Respectvol en actief leren luisteren
 • Inzicht in de betekenis van verbale/ non-verbale communicatie
 • Interpreteren: leren checken in plaats van interpreteren
 • Feedback leren geven en ontvangen
 • Omgaan met conflicten/meningsverschillen

Teamrollen

 • Welke rol neemt iedereen aan in het (management)team
 • Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van het team
 • Hoe gaan we respectvol met elkaar om
 • Versterking van de cohesie in de groep (vertrouwen/steun/veiligheid/groepsgevoel)

Samenwerken

 • De groep werkt minder solistisch/meer gecoördineerd samen
 • Er vindt overleg plaats
 • Er wordt planmatig gewerkt
 • Acties worden bespreekbaar gemaakt
 • De groep heeft een gezamenlijk doel voor ogen

Resultaat van de teambuilding

 • De onderlinge communicatie is verbeterd
 • De teamleden maken gebruik van ieders kwaliteiten en vaardigheden
 • Een sterker teamgevoel, meer samenhang

Uiteraard zijn vele items mogelijk die kunnen dienen als uitgangspunt voor een teambuilding.