Skip to main content

Telefoontraining in-company

Houthoff verzorgt de telefoontraining toegesneden op uw specifieke leerdoelen en doelgroep waarbij we rekening houden met het eigene van uw organisatie.
Wij trainen uw medewerkers hun telefoonvaardigheden verder te ontwikkelen waarbij oog is voor ieders persoonlijke stijl. Een trucje aanleren wat niet past werkt immers niet of het effect is slechts van korte duur.

Om deze telefoontraining maatgericht aan te bieden, vindt er voorafgaande aan de uitvoering een afstemmingsgesprek plaats met u als opdrachtgever waarin de aanpak en de inhoud van de training gespreksonderwerpen vormen . Ook bespreken we de bedrijfspolicy hoe u wilt dat een ieder de telefoon aanneemt en de gesprekken afhandelt.
Tijddens de telefoontraining staat de trainer een interactieve werkwijze voor en vraagt van de deelnemers een actieve inzet zodat de telefoonvaardigheden direct geïntegreerd wordt binnen uw bedrijf.
Theorie en oefening wisselen elkaar vlot af. De nadruk ligt op oefenen in het telefoneren aan de hand van gestructureerde rollenspelen en eigen praktijkcases. Met deze oefeningen kunnen de deelnemers hun kwaliteiten en vaardigheden verder ontwikkelen en toepassen.

Voorbeelden van programmaonderdelen zijn ondermeer:

 • Wat bepaalt het succes van communiceren via de telefoon?
 • De deelnemers zijn het ‘visitekaartje’ van uw organisatie
 • Het uniform afhandelen van telefoongesprekken conform de bedrijfspolicy
 • De structuur en de verschillende gespreksfases
 • Luistervaardigheden; luistert u actief naar uw gesprekspartner of bent u al bezig het antwoord te formuleren?
 • Vaardigheden voor het stellen van vragen; open en gesloten vragen, doorvragen, controle en informatievragen, suggestieve vragen en samenvatten
 • Afsluittechnieken; resumeren, samenvatten, afspraken maken en bevestigen.
 • Omgaan met de verschillende gesprekspartners
 • Klachtenbehandeling en omgaan met de eigen spanning
 • Time-management; efficiënt omgaan met de beschikbare tijd
 • Persoonlijk actieplan; het opstellen van een persoonlijk actieplan van iedere deelnemer in relatie tot het actief zijn en blijven met de verworven inzichten.

De telefoontraining kan bij op het bedrijf plaatsvinden of bij Houthoff in Den Haag of elders in het land. Kortom we zorgen dat de telefoontraining naadloos aansluit bij uw vraag.

Inlichtingen

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor in Houthoff: 070 3623617 | 06-44381192 of e-mail: info@houthofftrainingen.nl.

 

Onderdeel van