Skip to main content

Timemanagement in-company

Houthoff verzorgt de timemanagementtraining toegesneden op uw specifieke leerdoelen en doelgroep waarbij we rekening houden met het eigene van uw organisatie. Wij trainen uw medewerkers in het ontwikkelen en aanscherpen van hun timemanagement waarbij oog is voor ieders persoonlijke aanpak.

Om deze training maatgericht aan te bieden, vindt er voorafgaande aan de uitvoering een afstemmingsgesprek plaats met u als opdrachtgever waarin de aanpak en de inhoud van de training gespreksonderwerpen vormen . Ook bespreken we de bedrijfspolicy en visie en hoe de training hierin past. De trainer staat een interactieve werkwijze voor en vraagt van de deelnemers een actieve inzet zodat de vaardigheden en kwaliteiten direct geïntegreerd wordt binnen uw bedrijf. Theorie en oefening wisselen elkaar vlot af. De nadruk ligt op oefenen aan de hand van gestructureerde rollenspelen en eigen praktijkcases. Met deze oefeningen kunnen de deelnemers hun kwaliteiten en vaardigheden verder ontwikkelen en toepassen.

Voorbeelden van programmaonderdelen zijn ondermeer:

  • Het belang van timemanagement, wat is de meerwaarde?
  • Analyse van de verschillende tijdverslinders
  • Formuleren van persoonlijke doelen
  • In beeld brengen van de primaire eigen taken
  • Het stellen van prioriteiten
  • Planmatig werken
  • Zelfmanagement
  • Grenzen stellen & delegeren
  • Stress vroegtijdig signaleren en hanteren
  • Persoonlijk actieplan met resultaatgerichte afspraken.

Groepsgrootte
Bij voorkeur werken wij met een groep van minimaal vier en maximaal twaalf deelnemers.

Wanneer en waar
De training kan bij u op locatie plaatsvinden of extern bij Houthoff in Den Haag, in een conferentieoord of bij u op het bedrijf. De data van uitvoering worden in overleg met u als opdrachtgever gepland.

Kortom we maken de training graag voor u op maat!

Onderdeel van