Skip to main content

Adviseursprofiel Linda Houthoff

Linda Houthoff (1954) heeft zich na haar studie Informatiekunde gespecialiseerd in het coachen en adviseren. Hiervoor volgde zij onder meer een opleiding voor Consultancy en Coaching bij de Haagse Hogeschool. Zij gelooft in het belang van een leven lang leren. Linda houdt van een no-nonsense aanpak; geen zweverig gepraat, maar duidelijkheid en altijd de beide benen op de grond. In de afgelopen jaren heeft zij zich voornamelijk beziggehouden met coachen en het begeleiden van verbetertrajecten bij diverse bedrijven en organisaties. Ze is een enthousiaste adviseur met een sterke belangstelling voor wat zich afspeelt in de onderstroom van een organisatie. Denk hierbij aan zaken zoals risicomijdend verdrag, informeel leiderschap en sociale omgangsvormen.

Linda is in te zetten bij adviesvraagstukken zoals:

 • Het verbeteren van relaties tussen medewerkers onderling en/of met de leidinggevenden, tussen teams en de relatie tussen teams en de organisatie
 • Het bevorderen dat de medewerker, het team of de organisatie de eigen verantwoordelijkheid neemt en inziet wat voor effect het eigen gedrag of de prestatie heeft op anderen
 • Het vlot trekken van groepsprocessen die ineffectief zijn en een passende oplossing vinden
 • Het analyseren van ongewenste omgangsvormen op het werk zoals pesten, intimidatie en agressie en het aandragen van bruikbare adviezen
 • Weerstand bij verandering omzetten in medewerking
 • Structurele oplossingen aandragen voor vraagstukken die men doorgaans ad hoc aanpakt, onder meer door het lerend vermogen van de medewerkers zo goed mogelijk te benutten
 • Organisaties als een magneet laten fungeren die de juiste medewerkers aantrekt en aan zich weet te binden 

Wat zet Linda in tijdens haar adviestrajecten?

 • Haar talent om vraagstukken op verschillende niveaus te bekijken en ook te fungeren als gesprekspartner op elk niveau
 • Haar vermogen om waar nodig in te zoomen op details zonder daarbij het overzicht uit het oog te verliezen
 • Haar expertise om weerstand om te buigen in medewerking. Tijdens een adviestraject maakt zij inzichtelijk wat veranderingen bij mensen teweeg kunnen brengen en coacht mensen bij het loslaten van het oude en het zich eigen maken van het nieuwe
 • Haar brede inzicht, waardoor ze verbanden ziet en benoemt die niet altijd (bewust) worden ervaren
 • Haar vermogen de organisatieontwikkeling hand in hand te laten gaan met persoonlijke ontwikkeling
 • Haar bedrijfsmatige oog, vanwege jarenlange ervaring als algemeen directeur bij Houthoff en als adviseur bij diverse organisaties