Skip to main content
 MeanderGroep

MeanderGroep wil agressie graag een stap voor zijn

Aandacht voor agressie in de zorg, MeanderGroep wil agressie graag een stap voor zijn

Slaan, schoppen en schelden, het zijn allemaal vormen van agressie waar medewerkers en cliënten van de MeanderGroep mee worden geconfronteerd. In toenemende mate zelfs. De MeanderGroep probeert daar structureel iets aan te doen. Er komen nieuwe richtlijnen voor het omgaan met agressie, de nazorg na incidenten wordt beter geregeld en personeel wordt getraind in het omgaan met agressie. Of beter nog, in het zoveel mogelijk voorkomen daarvan. Agressie een stap voor zijn, dat is het uitgangspunt.

Veel medewerkers in de zorg zijn vormen van agressie normaal gaan vinden. Het gedrag van bijvoorbeeld een dementerende cliënt die uit frustratie gaat schelden en slaan, wordt vaak geaccepteerd. “Maar agressie is niet normaal, dat is het nooit”, zegt Marcel Dortants. Hij is voormalig directeur van verpleeg­huis De Dormig en wijkzorgcentrum Dokter Calfshof in Landgraaf en voorzitter van de werkgroep ‘Agressie een stap voor’ binnen de MeanderGroep.

De werkgroep bestaat sinds anderhalf jaar en vormt het antwoord van de MeanderGroep op het toenemend aantal agressie-incidenten binnen de instel­lingen. Bovendien eist de regering van werkgevers in de Publieke Sector dat zij werknemers op dit terrein ondersteunen en begeleiden. “Al zegt de regering er niet precies bij hoe.”

Daarom begon de MeanderGroep met een pilot in drie verpleeg- en verzor­gingshuizen waar veel dementerende ouderen en mensen met niet aangeboren hersenletsel verblijven. Doel van de pilot is de introductie van nieuwe en heldere richtlijnen voor medewerkers, gericht op het voorkomen van en omgaan met agressie. Daarnaast zijn er plannen voor het benoemen van een speciale coach in elk verpleeg- en verzorgingshuis, waar werknemers na een incident terecht kunnen voor nazorg. “Ook willen we graag dat zorgconsulenten vooraf­gaand aan de opname van cliënten de risico’s op agressief gedrag in kaart brengen. Dan kunnen we daarop anticiperen en het zorgplan aanpassen”, zegt arbo-coördinator Helma Cals. Zij diende met succes een subsidieaanvraag in voor de pilot in het kader van de Stimuleringsregeling Veilige Publieke Taak.

Training

Werknemers zijn nu nog vaak onvoldoende getraind in het omgaan met agres­sie, vertelt Helma Cals. “Wij vinden het belangrijk dat zij leren hoe je agressie in een vroeg stadium kunt herkennen en mogelijk kunt voorkomen, zodat de situatie niet uit de hand loopt.” Om die reden volgen medewerkers van de verpleeg- en verzorgingshuizen die aan de pilot meedoen sinds januari in groepen de training Agressie een stap voor. Deze twee dagen durende training wordt verzorgd door Lucia Looijestijn en Joost Bochem van Houthoff Training & Coaching in Rijswijk.

 “Agressief gedrag hoort er bij, hoor je vaak in de zorg. Maar je hoeft niet alles te accepteren”, zegt Lucia Looijestijn. “Als iemand jou kwetst of zijn zin probeert door te drijven, wordt de grens overschreden.” Voor haar begint elke training met het luisteren naar de knelpunten die medewerkers in het dagelijks werk ervaren en de leervragen die zij hebben.

“Zij moeten na de training immers om kunnen gaan met de agressie van anderen.”

De training start met een theoretisch gedeelte, maar is verder vooral heel praktisch opgezet. “We leren mensen wat de ken­merken zijn van iemand die agressief dreigt te worden. Dat is heel belangrijk, want je hebt meer mogelijkheden als iemand nog niet in woede is uitgebarsten. We laten ook zien hoe je gedrag kunt ombuigen.” Met de hulp van acteurs worden verschillende praktijksituaties nagespeeld en kunnen mede­werkers oefenen. De 120 medewerkers die de training tot nu toe volgden, beoordelen deze tijdens de evaluatie heel posi­tief. “Zij vinden het geweldig dat ze de training aangeboden krijgen en de werkgever hen ondersteunt. Verder geven veel mensen aan dat zij echt de handvatten aangereikt hebben gekregen voor de praktijk en dat zij zich weerbaarder voelen”, vertelt Lucia Looijestijn.

De training loopt nog tot juni. In de tussentijd leidt Houthoff vijf trainers op, die het daarna over kunnen nemen. Ook zal Houthoff de training evalueren.

Marcel Dortants is blij met de voorlopige resultaten. “We wil­len immers voorkomen dat er spanningen ontstaan en werk­nemers overbelast raken. We streven juist naar een huiselijke sfeer waarin werknemers en cliënten zich veilig voelen. Als blijkt dat de pilot succesvol is, zal deze werkwijze ook in de andere instellingen van de MeanderGroep worden geïntro­d u cee rd.”

Kijk ook op www.houthofftrainingen.nl

Dit is een artikel uit de Meanderscope van juni 2011, Houthoff heeft toestemming om het artikel te plaatsen