Skip to main content

Outplacement

Outplacement biedt medewerker(s) toekomstperspectieven in de volgende situaties:

 • Het boventallig zijn geworden door reorganisatie of fusie
 • Het niet meer synchroon lopen van de persoonlijke capaciteiten met de eisen van de functie
 • Een ontstane onwerkbare situatie
 • U geeft zelf aan dat de uitdaging in de huidige functie niet langer voldoet

Outplacement is een probaat middel binnen een zichtbaar goed personeelsbeleid. 
Het uiteindelijke doel van het proces is dat de betrokkene een nieuwe baan vindt.

Zie ook de test Stay or Go.

Aanpak outplacement

Bij outplacement biedt Houthoff vóór de arbeidsgerichte fase eerst de persoonsgerichte fase aan.

In de persoonsgerichte fase van outplacement komen zaken aan bod zoals:

 • Aandacht voor het verwerken van het verlies van de functie. Bezinning op de ontstane situatie en afstand nemen
 • Zelfonderzoek; analyse van de sterke en zwakke punten.
 • 'Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’
 • Het versterken van de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden
 • Hoe maak ik een verantwoorde keuze voor mijn verdere loopbaan?
 • Samenstellen van een profielschets en
 • Eventueel (psychologische) test

Daarna komt de arbeidsgerichte fase van outplacement aan bod:

Zelfmarketing; hoe verkoop ik mezelf, of hoe maak ik mezelf meer zichtbaar? 
Strategieën om de 'ídeale’ functie te vinden of te creëren. 
Het opstellen van een sollicitatieplan:

 • Vacatureanalyse
 • Samenstellen van een sollicitatiebrief en c.v.
 • Netwerken
 • Social media

Coaching bij solliciteren, psychologische testen en assessmentcentre.

Werkwijze outplacement

Als eerste vindt er vrijblijvend een kennismakingsgesprek plaats waarbij ook de coach van ons bureau aanwezig is, aangezien wij er belang aan hechten dat het ‘klikt’ tussen de outplacementkandidaat en de coach. Het scheppen van een vertrouwensband is een voorwaarde voor een goede samenwerking tijdens outplacement.
De coach vervult tijdens het hele traject vooral een stimulerende, adviserende en kritisch toetsende functie en vormt een objectief klankbord. Wij staan een goede balans voor tussen een zakelijke aanpak waarin wij eisen stellen aan de kandidaat en een persoonlijke en open werksfeer. 
De voortgang wordt, met medeweten van de betrokken kandidaat, in algemene termen aan de opdrachtgever gerapporteerd. 
Ook bestaat de mogelijkheid om voorafgaande aan of tijdens het outplacementtraject een assessment te doen.

Bij outplacement wordt de afsluitende fase gevormd door het adviseren bij (deel)beslissingen rond de aanvaarding van een nieuwe werkkring. Gedurende de proeftijd bij de nieuwe organisatie vindt het evaluatiegesprek plaats. Deze is gericht op een zorgvuldige inbedding in de nieuwe situatie.

Outplacement biedt weer toekomstperspectief!