MBTI

MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR®
Hoe mensen op het werk presteren hangt niet alleen af van hun opleiding, vaardigheden en ervaring, maar wordt ook in hoge mate beïnvloed door hun eigen aard en voorkeuren. Deze aangeboren voorkeuren bepalen hoe wij situaties waarnemen, welke besluiten we nemen en hoe we ons opstellen ten opzichte van onze omgeving. Persoonlijke voorkeuren liggen aan de basis van onze gedragingen. Om dit gegeven voor jezelf duidelijker te maken, nodig ik je uit om antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Ben jij een extraverte of een introverte persoon?
  • Ben je meer geneigd realistisch en op feiten gebaseerd te kijken, of richt je je liever op het creatieve en vernieuwende?
  • Ben je meer taakgericht of juist mensgericht?
  • Neem je je besluiten op basis van objectieve logica en analyse, of laat je je meer leiden door persoonlijke waarden en/of harmonie, kortom subjectieve aspecten?
  • Ga je liever planmatig en gestructureerd te werk of ben je productiever wanneer je ruimte laat voor keuzemogelijkheden en onder tijdsdruk werkt?

Meten van persoonlijke voorkeuren
Al deze vragen en nog heel wat meer komen aan bod bij de MBTI oftewel de Myers-Briggs Type Indicator. De MBTI is gebaseerd op het werk van C.G. Jung over psychologische typen. Het instrument is gedurende tientallen jaren wetenschappelijk getoetst, het is zeer nauwkeurig en betrouwbaar.
MBTI is wereldwijd de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijst in zijn soort, in diverse professionele ontwikkelingstrajecten. MBTI is goed te gebruiken voorafgaande of tijdens een coachingstraject, maar ook bij teambuilding. Denk hierbij aan zaken zoals leiderschapsontwikkeling, management development, persoonlijke effectiviteit en samenwerking binnen teams.

Door de voorkeuren in beeld te brengen, kun je in totaal zestien verschillende voorkeurstypes onderscheiden, waardoor je gedragspatronen beter kunt herkennen en voorspellen. Op deze manier breng je diversiteit tussen mensen in beeld en ontstaat er meer begrip. Elk type vertoont immers zijn eigen sterke kanten, zwakheden, communicatiestijl en ontwikkelingsvermogen.

Er is geen goed of fout
De MBTI is geen test, het is een zelfperceptie-instrument. Wat er uitkomt, is hoe iemand zichzelf ziet. Er is geen 'goed' of 'fout'. Elk van de zestien types heeft zijn eigen voors en tegens. De MBTI helpt je om taken en voorkeuren zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In teams kun je bovendien elkaars taken en de onderlinge samenwerking afstemmen op ieders persoonlijke voorkeuren.

 Nu snap ik waarom ik altijd zo reageer!
Vanuit de voorkeuren die duidelijk worden bij de MBTI kan je bepaalde gedragsneigingen afleiden.
Bijvoorbeeld: extraverten zijn eerder geneigd af te stemmen op de buitenwereld van mensen en dingen. Ze werken ideeën uit door erover te praten en ze nemen makkelijk initiatieven in werk en relaties en in netwerken. Ze hebben brede interesses. Introverten daarentegen zijn over het algemeen meer aangetrokken tot de innerlijke wereld van gedachten en denkbeelden en zij werken met ideeën door erover na te denken. Ze nemen initiatief als iets voor hen echt belangrijk is, voelen zich prettig als zij alleen werken en dragen graag bij door diepgang en grondigheid.
Mensen met een voorkeur voor het feitelijke waarnemen vertrouwen op feiten en ervaring. Ze zijn realistisch, houden van een systematische aanpak, maar kunnen wel eens een gelegenheid of nieuwe mogelijkheid mislopen. Degenen die kiezen voor intuïtieve waarneming vertrouwen op hun inspiratie, ze hebben een natuurlijk talent om trends op te merken en mogelijkheden te zien, maar zij kunnen soms de realiteit uit het oog verliezen.

Dit past beter bij mij
Afhankelijk van je type kan jij je meer of minder prettig voelen binnen een bepaalde baan, taak, of team, of geef je de voorkeur aan de ene specifieke organisatiestructuur boven de andere.
Onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde eigenschappen of kwaliteiten in een persoon in verband staan met voorkeuren. Eigenschappen zoals afhankelijkheid, formeelheid, voorzichtigheid, vastberadenheid en een passieve opstelling staan allemaal in verband met bepaalde voorkeuren. De MBTI kan daarom helpen om je eigenschappen of die van je team af te stemmen op de eigenschappen die bruikbaar zijn bij een taak of opdracht.
De MBTI toont niet alleen voorkeuren en typen, maar ook de dominante en zwakkere functies. Dit geeft jou en/of je team waardevolle feedback over natuurlijke talenten en verdiensten, terwijl het tegelijkertijd blinde vlekken toont en gebieden waar groei en ontwikkeling mogelijk is.

Toepassing MBTI
De Myers-Briggs Type Indicator is ideaal voor:
• loopbaanontwikkeling
• individuele begeleiding/coaching
• leiderschapsontwikkeling
• versterking van communicatie
• de verbetering van de bedrijfscultuur
• teamontwikkeling

MBTI maakt duidelijk hoe mensen:
• hun natuurlijke sterkten en talenten maximaal kunnen inzetten;
• het beste kunnen omgaan met anderen die verschillende voorkeuren hebben;
• het beste de bedrijfsvisie/-missie waarderen en kunnen ondersteunen.

MBTI ondersteunt in:
• het beantwoorden van de vraag wie het best is toegerust voor welke taak/opdracht;
• het doorvoeren van verandering;
• het duidelijk maken van nieuwe gebieden van persoonlijke groei en vooruitgang;
• het scheppen van een positieve bedrijfscultuur.

MBTI in de praktijk

  • Een MBTI-test doe je altijd vrijwillig; het vergt twee gesprekken van anderhalf à twee uur.
  • Jij bent de enige die de resultaten ziet en krijgt, het is aan jou of je ze met iemand wilt delen.
  • Eerst werk je met enkele vragenlijsten. Dan neem ik al je voorkeuren mondeling met je door zodat je zelf je beeld vormt.
  • Tijdens de tweede afspraak leggen we de uitkomst uit de test naast je zelfbeeld. Je bepaalt zelf je type en we bespreken wat dat voor je betekent, welke ontwikkelpunten er zijn en hoe je dat het best kunt aanpakken.

MBTI kan je ogen openen. Plotseling vallen de puzzelstukjes in elkaar en snap je beter waarom je altijd zo reageert in een bepaalde situatie of waarom je die ene collega tijdens een stressvolle situatie beter even met rust kunt laten. MBTI geeft inzicht en het vergroot je (zelf)kennis. Ben je ook benieuwd wat MBTI voor jou en/of voor je organisatie kan betekenen? Maak dan een afspraak met Houthoff. In een persoonlijk kennismakingsgesprek kunnen we van gedachten wisselen over de vraag wat wij voor je kunnen betekenen.

Wilt u meer informatie over de achtergronden van MBTI, dan kunt u de site bekijken van OPP Nederland: www.opp.eu.com; ® OPP en het OPP logo zijn geregistreerde handelsmerken van OPP Ltd. ® MBTI is een geregistreerd handelsmerk van de Myers-Briggs Type Indicator Trust. OPP Ltd heeft de licentie om het handelsmerk in Europa te gebruiken.)

Vanaf 1 oktober 2012 heffen wij op MBTI testen 21 % BTW

 

Inlichtingen

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor in Den Haag: 070 3623617 of e-mail: info@houthofftrainingen.nl. Ook kunt u ons aanvraagformulier invullen.