Agressiebeheersing: Houthoff op site Agressievrijwerk.nl

15 oktober 2016

Bureau Houthoff is opgenomen op de site Agressievrijwerk.nl . 
Agressievrijwerk.nl is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het expertisecentrum Veilige Publieke Taak. Via dit kennisplatform willen ze werkgevers en werknemers informatie en praktische instrumenten bieden om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak te voorkomen en te beperken.

http://www.agressievrijwerk.nl/dossiers/t/trainingsbureaus/inhoud/houthoff-training--coaching